دین و زندگی

دانلود نمونه سوالات درسی دین و زندگی

سولات متن و معنی آیات درس هفتم

برای دانلود روی لینک زیر کلیک نمایید.

دانلود درس هفتم به صورت(پاورپوینت)

+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و سوم دی ۱۳۸۹ساعت 11:6  توسط آقانسب  | 

سولات متن و معنی آیات درس ششم

برای دانلود روی لینک زیر کلیک نمایید.

دانلود درس ششم به صورت(پاورپوینت)

+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و سوم دی ۱۳۸۹ساعت 11:5  توسط آقانسب  | 

سولات متن و معنی آیات درس پنجم

برای دانلود روی لینک زیر کلیک نمایید.

دانلود درس پنجم به صورت(پاورپوینت)

+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و سوم دی ۱۳۸۹ساعت 11:4  توسط آقانسب  | 

سولات متن و معنی آیات درس چهارم

برای دانلود روی لینک زیر کلیک نمایید.

دانلود درس چهارم به صورت (پاورپوینت)

+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و سوم دی ۱۳۸۹ساعت 11:3  توسط آقانسب  | 

سولات متن و معنی آیات درس سوم

برای دانلود روی لینک زیر کلیک نمایید.

دانلود درس سوم به صورت (پاورپوینت)

+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و سوم دی ۱۳۸۹ساعت 9:52  توسط آقانسب  | 

سولات متن و معنی آیات درس دوم

برای دانلود روی لینک زیر کلیک نمایید.

دانلود درس دوم به صورت (پاورپوینت)

+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و سوم دی ۱۳۸۹ساعت 9:50  توسط آقانسب  | 

سولات متن و معنی آیات درس اول

برای دانلود روی لینک زیر کلیک نمایید.

دانلود درس اول به صورت (پاورپوینت)

 

+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و سوم دی ۱۳۸۹ساعت 9:45  توسط آقانسب  | 

دین و زندگی (2)

+ نوشته شده در  یکشنبه پنجم دی ۱۳۸۹ساعت 11:5  توسط آقانسب  | 

نمونه سوالات درس دین و زندگی (2) درس اول

+ نوشته شده در  شنبه چهارم دی ۱۳۸۹ساعت 11:57  توسط آقانسب  | 

نمونه سوالات دین و زندگی 3 درس های هفتم و هشتم

+ نوشته شده در  شنبه چهارم دی ۱۳۸۹ساعت 11:49  توسط آقانسب  | 

نمونه سوالات دین و زندگی 3 درس ششم

+ نوشته شده در  شنبه چهارم دی ۱۳۸۹ساعت 11:43  توسط آقانسب  | 

کتاب دین و زندگی دوم متوسطه برای موبایل

کتاب دین و زندگی دوم متوسطه (پرسش های چهار گزینه ای)(آموزشی وکنکوری)

برای دانلود کلیک کنید

+ نوشته شده در  چهارشنبه یکم دی ۱۳۸۹ساعت 19:43  توسط آقانسب  |